افزایش ۱۲ درصدی تلفات غیرنظامیان در افغانستان

افزایش ۱۲ درصدی تلفات غیرنظامیان در افغانستان

کمیسیون حقوق بشر افغانستان، با نشر گزارش سالانه خود گفته است که آمار تلفات غیر نظامیان در جریان درگیری‌ها در سال ۱۳۹۵، نسبت به سال قبلی‌اش ۱۲ درصد افزایش یافته است. به اساس گزارش این کمیسیون، در جریان این سال، ۲۸۰۰ غیر...