تلفات حمله انتحاری کابل به ۱۵ کشته و ۳۱ زخمی رسید

تلفات حمله انتحاری کابل به ۱۵ کشته و ۳۱ زخمی رسید

درنتیجه حمله انتحاری به موترهای حامل کارمندان وزارت دفاع ملی در کابل، ۱۵ تن کشته و ۳۱ تن دیگر مجروح شدند. وزارت دفاع ملی ساعاتی بعدازاین حمله، جزئیات کامل از کشته و زخمی شده‌های این حمله را به نشر رسانید. درحالی‌که مدتی...