تلاش حکومت برای حفظ هویت فرهنگی کشور

تلاش حکومت برای حفظ هویت فرهنگی کشور

حکومت، توافق‌نامه‌ای را با "یونسکو" درزمینهٔ تقویت هویت فرهنگی به امضا رساند. پس‌ازاین توافق‌نامه، تلاش می‌شود تا صنایع فرهنگی کشور تقویت شوند و بر اهمیت هویت فرهنگی و ملی تأکید صورت گیرد. خانم ایرینا بوکوفا، رییس...