تلاش برای زیبا سازی شهر فراه

تلاش برای زیبا سازی شهر فراه

اداره شهرداری شهر فراه از غرس بیش از ۱۰ هزار اصله نهال در این ولایت خبر داده است. این اداره در خبرنامه ارسال شده به تلویزیون چکاد نگاشته: ده هزار اصله نهال که شامل نهال‌های مثمر و غیر مثمر می‌شود در نواحی مختلف شهر فراه...