تلاش‌ها برای تأمین امنیت شاهراه بغلان – قندوز

تلاش‌ها برای تأمین امنیت شاهراه بغلان – قندوز

مقام‌ها در ولایت قندوز از ایجاد سه پاسگاه پولیس در شاهراه قندوز- علی‌آباد خبر دادند. محمد معصوم هاشمی، آمر امنیت و سرپرست فرماندهی پولیس قندوز در این رابطه گفت: »هدف از ایجاد این پاسگاه‌ها تأمین امنیت مسافران می‌باشد و...