تلاش‌ها برای انتقال یک مجرم افغان از چک به کشور

تلاش‌ها برای انتقال یک مجرم افغان از چک به کشور

یک بازرگان افغانستان که در داخل کشور جرمی انجام داده است، با ویزای قانونی در کشور جمهوری چک زندانی‌شده است. وزارت امور خارجه به‌تازگی خواهان واگذاری این بازرگان به نهادهای عدلی و قضایی کشور شده و از مقام‌های جمهوری چک...