تلاش‌های جدی برای رسیدن به جانشینی کامرون

تلاش‌های جدی برای رسیدن به جانشینی کامرون

نظرسنجی‌های انجام‌شده در انگلیس، نشان داده که وزیر داخله کنونی این کشور فرد اول برای رسیدن به ریاست حزب محافظه‌کار و نخست‌وزیری این کشور است. بر اساس نتایج نظرسنجی که در روزنامه سان منتشرشده از هر ۱۰ محافظه‌کار...