به هدف تقویت نیروهای هوایی کشور ۶۸۰ میلیون دالر مصرف خواهد شد

به هدف تقویت نیروهای هوایی کشور ۶۸۰ میلیون دالر مصرف خواهد شد

به هدف تقویت نیروهای هوایی کشور ۶۸۰ میلیون دالر مصرف خواهد شد   محمد اشرف‌غنی رئیس جمهوری افغانستان که به هلمند سفر کرده است در یک جلسه امنیتی با مقامات بلند پایه مرکز و ولایت هلمند شرکت کرد. برید جنرال ولی محمد...