کمک میلیون دالری بانک جهانی به خاطر تقویت شبکۀ برق‌رسانی هرات

کمک میلیون دالری بانک جهانی به خاطر تقویت شبکۀ برق‌رسانی هرات

مقام‌ها در ادارۀ محلی هرات گفته‌اند که بانک جهانی ۳۵ میلیون دالر را به خاطر تقویت شبکۀ برق‌رسانی این ولایت به مصروف می‌رساند. هیئت بانک جهانی در هنگام دیدار با محمد آصف رحیمی والی هرات، به تقویت شبکه برق شهری و...