تقوا: حکومت وحدت ملی بیش از دو سال مشروعیت ندارد

تقوا: حکومت وحدت ملی بیش از دو سال مشروعیت ندارد

رییس انجمن والیان کشور در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که دوره کاری دو ساله حکومت وحدت ملی در حال پایان است و دولت این کشور پس از ماه سنبله مشروعیت ندارد. عبدالجبار تقوا رییس انجمن والیان کشور اعلام کرد وضعیت سیاسی، نظامی،...