فساد در آزمون رقابتی ثبت احوال‌ونفوس، صدای اشتراک کنندگان را برانگیخت

فساد در آزمون رقابتی ثبت احوال‌ونفوس، صدای اشتراک کنندگان را برانگیخت

محو پدیده فساد یکی از وعده‌های رهبران حکومت وحدت ملی در جریان کارزارهای انتخاباتی بود اما تاهنوز به باور برخی از شهروندان و اعضای شورای ولایتی هرات، این امر مهم تحقق نیافته است.   شماری از اعضای شورای ولایتی هرات...