تقرر «سید وحید قتالی» به‌عنوان رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری

تقرر «سید وحید قتالی» به‌عنوان رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری

«سید وحید قتالی» شهردار ولایت هرات به حکم ارگ ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، به عنوان رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری گماشته شد.   اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان با ارسال مکتوبی، آقای قتالی را بدون اشتراک در...