تقدیر از بانوان عکاس در هرات

تقدیر از بانوان عکاس در هرات

از گروه عکاسان زن هراتی با نام "آسمان سقف من است" تقدیر به عمل آمد. از این گروه بانوان عکاس که به فعالیتهای عکاسی میپردازند، از سوی شورای اصناف هرات قدر دانی شده است. این بانوان، تقدیر از هنرمندان را در راستای بلند بردن...