تقدیر از مدال آوران ورزشی در نیمروز

تقدیر از مدال آوران ورزشی در نیمروز

از ورزشکاران رشته موتای که در مسابقات پاکستان اشتراک و مدال طلا را کسب کرده بودند، طی مراسمی تقدیر شد.   محمد سمیع والی نیمروز با اشتراک در این مراسم از این ورزشکاران تقدیر و آنان را سمبول وحدت ملی خطاب کرده است. وی...