تقدیر شورای ولایتی هرات از مقام ولایت

تقدیر شورای ولایتی هرات از مقام ولایت

شماری اعضای شورای ولایتی هرات، از اقدامات جدی مقام این ولایت در راستای حل مشکلات مردم و بهبود امور قدردانی نمود.   «کامران علیزایی» رئیس شورای ولایتی هرات گفت که اقدامات ریاست های حوادث، مخابرات، پلیس مبارزه با مواد...