تقدیر از کارکردهای حکومت در فراه

تقدیر از کارکردهای حکومت در فراه

در مراسمی که روز گذشته جهت حمایت و پشتیبانی از پروژه‌های سد "بخش‌آباد" و "تاپی" در دفتر والی این ولایت برگزار شد، بیش‎از دوهزار نفربه شمول معاون شورای ولایتی و اعضای جامعۀ مدنی و دیگرمقام‌های بلند‌پایه این ولایت درآن...