فرد تفنگ‌دار غیر مسئول از سوی پولیس هرات کشته شد

فرد تفنگ‌دار غیر مسئول از سوی پولیس هرات کشته شد

پولیس هرات یک فرد تفنگ‌دار غیرمسئول را در ولسوالی "غوریان" از پا در آورد. عبدالاحد ولی‌زاده، سخنگوی فرماندهی پولیس هرات گفته است که این فرد قصد اختطاف یک ساکنان ولسوالی غوریان را داشت که در منطقۀ "دشت سر آسیا" از سوی...