تفنگداران ناشناس یک سرباز پولیس را در مرکز بادغیس کشتند

تفنگداران ناشناس یک سرباز پولیس را در مرکز بادغیس کشتند

یک مامور پولیس ملی در شهر قلعه نو؛ مرکز ولایت بادغیس، آماج حمله تفنگداران موتورسایکل سوار قرار گرفت و جان داد. گفته می‌شود این رویداد ساعت ۱۰ شب گذشته در مربوطات ناحیه چهارم شمال دریا شهر قلعه نو بوقوع پیوسته...