ضعف تفاهم‌نامه امنیتی بر وضعیت امنیتی هرات تاثیرگذار است

ضعف تفاهم‌نامه امنیتی بر وضعیت امنیتی هرات تاثیرگذار است

از ساکنان هرات، فعالین مدنی و استادان دانشگاه امضای تفاهم‌نامه‌های امنیتی را به ضرر افغانستان خوانده اند.   «جواد عمید» فعال مدنی درهرات گفت که امضای تفاهم نامه‌های امنیتی با کشورهای هم پیمان فقط کمک به نیروهای...