عقد تفاهم نامه همکاری بین اداره محلی و اتحادیه دانشگاههای خصوصی در هرات

عقد تفاهم نامه همکاری بین اداره محلی و اتحادیه دانشگاههای خصوصی در هرات

تفاهم نامه همکاری  در بخش آموزش میان اداره محلی هرات و اتحادیه دانشگاه‌های خصوصی این ولایت به امضا رسیده است.   «احمد فیصل محتسب زاده» نماینده اتحادیه دانشگاه‌های خصوصی گفته است که این تفاهم نامه بمنظور تعیین...