تفاهمنامه نظامی بین عربستان و جاپان امضا شد

تفاهمنامه نظامی بین عربستان و جاپان امضا شد

محمد بن سلمان وزیر دفاع و جانشین ولیعهد عربستان سعودی در سفر به جاپان تفاهمنامه نظامی با این کشور امضا کرد و در باره همکاری های نظامی و تقویت آن میان دو کشور بحث و رایزنی کردند. روزنامه سعودی الحیاه چاپ لندن نوشت که "در...