۱۲ تفاهمنامه بخاطر کاهش بی سوادی در افغانستان امضا شد

۱۲ تفاهمنامه بخاطر کاهش بی سوادی در افغانستان امضا شد

۱۲ تفاهمنامه بخاطر کاهش بی سوادی در افغانستان بین وزارت معارف و اداره‌های مختلف دولتی روز گذشته امضا شد.   این تفاهمنامه در حضور داشت سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان و رئیس کمیته ملی سواد آموزی به امضا رسیده...