تفاهمنامه همکاری خدمات هوایی بین افغانستان و ازبکستان به امضا رسید

تفاهمنامه همکاری خدمات هوایی بین افغانستان و ازبکستان به امضا رسید

تفاهمنامه همکاری خدمات هوایی بین دو کشور افغانستان و ازبکستان توسط مسئولان اداره هوانوردی دو کشور امضا شد.   خلیل الله ابوی رئیس قوانین و معاهدات ترانسپوت هوایی در اداره مستقل هوانوردی ملکی افغانستان و علی شیر تاج...