تغییر ۴۰ دادستان، به‌منظور اصلاح نظام عدلی کشور

تغییر ۴۰ دادستان، به‌منظور اصلاح نظام عدلی کشور

۴۰ مقام دادستانی در کشور، به‌منظور ایجاد یک نظام قضایی خوب و کارا، امروز از سوی رییس‌جمهور غنی تبدیل شدند. در خبرنامه‌ای که از سوی دفتر رسانه‌های رییس‌جمهور در کابل پخش گردید آمده است که این افراد بر اساس پیشنهاد...