تغییر قانون مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر در ایران

تغییر قانون مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر در ایران

محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر ایران، می‌گوید که ۹۳ درصد اعدام‌ها در ایران در ارتباط با جرائم مربوط به مواد مخدر است و وی با تغییر قانون اعدام در این رابطه موافق است. محمد جواد لاریجانی در گفت‌وگو با روزنامه "او...