رییس‌جمهور در سال نو از تغییرات نوین امید داد

رییس‌جمهور در سال نو از تغییرات نوین امید داد

رییس‌جمهور غنی به شهروندان کشور، سال ۱۳۹۶ هجری خورشیدی را تبریک گفته است. آقای غنی در پیام تبریکی ابراز امیدواری کرده است که در این سال تغییرات جدی در بخش‌های امنیتی، انکشافی و فرهنگی در کشور رونما گردد. آقای غنی در سال...