تغذیه نامناسب کودکان باعث چه عوارضی در آینده برای آنان می‌گردد؟

تغذیه نامناسب کودکان باعث چه عوارضی در آینده برای آنان می‌گردد؟

سو تغذیه بخصوص اگر در ۲ سال اول زندگی باشد کاهش بهره هوشی کودک را به دنبال دارد. یک دکتر آمریکایی متخصص گوارش کودکان گفت: وقتی ویتامین‌های کودک تامین نشود. او از نظر وزن و قد کوچک می ماند و این خطر سوتغذیه است. وی سوء...