تعین ۵ فرماندۀ پولیس به ۵ ولایت نا امن افغانستان

تعین ۵ فرماندۀ پولیس به ۵ ولایت نا امن افغانستان

محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور برای ۵ ولایتی که درحال حاضر میدان نبرد بین نیروهای امنیتی ومخالفین حکومت هستند فرمانده ی پولیس تعین کرد :بر اساس خبر نامه ی ارگ ریاست جمهوری عبدالقیوم باقی زوى به صفت فرمانده پولیس ولایت...