تعهد وزیر داخله برای مبارزه با فساد

تعهد وزیر داخله برای مبارزه با فساد

وزیر داخله کشور می‌گوید برای مبارزه با فساد عزم جدی دارد و در این راستا متعهد است. تاج محمد جاهد وزیر امور داخله در مراسم افتتاحیه مرکز ثبت‌احوال نفوس در کابل گفت: "بخش‌های مختلف اداره‌های افغانستان نیازمند اصلاحات...