تعهد همکاری کشور چک در زمینه آموزش خلبانان افغان

تعهد همکاری کشور چک در زمینه آموزش خلبانان افغان

کشور چک متعهد شد تا صد خلبان افغان را آموزش دهد. در حاشیه نشست سران ناتو در وارسا رییس جمهور غنی با میلوش زیمان رییس جمهور کشور چک دیدار و گفتگو کرد. در خبرنامه ای که از سوی ارگ ریاست جمهوری به نشر رسیده آمده است که رییس...