تعهد حکومت وحد ملی به حمایت از خبرنگاران

تعهد حکومت وحد ملی به حمایت از خبرنگاران

رئیس اجرایی کشور طی نشستی با نماینده سازمان ملل متحد در کابل گفت که حکومت وحدت ملی به حمایت از خبرنگاران و رسانه‌ها متعهد است.   «داکتر عبدالله» رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افزود که همواره تلاش می‌کند تا از خبرنگاران...