تعهد جامعه جهانی در قبال امضای توافقنامه صلح میان حزب اسلامی و حکومت

تعهد جامعه جهانی در قبال امضای توافقنامه صلح میان حزب اسلامی و حکومت

شورای عالی صلح کشور اعلام کرده است در صورت نهایی شدن توافقنامه صلح میان دولت و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، جامعه جهانی تحریم ها بر این حزب را لغو خواهد کرد. مولوی عبدالکبیر اوچقون معاون این شورا گفته است که برخی...