آغاز سال نو تعلیمی هم‌زمان با مسدود بودن یک هزار مکتب در افغانستان

آغاز سال نو تعلیمی هم‌زمان با مسدود بودن یک هزار مکتب در افغانستان

همزمان با آغاز سال تعلیمی در کشور، یک هزار مکتب در کشور به دلیل تهدیدات امنیتی مسدود می‌باشد. کبیر حقمل، رییس نشرات وزارت معارف کشور با بیان این مطلب گفته است که بیشتر از ۹ میلیون دانش آموز امروز به مکتب‌ها خواهند...