تعلیق وظیفه ۱۲۸۰۱ مامور پولیس در ترکیه

تعلیق وظیفه ۱۲۸۰۱ مامور پولیس در ترکیه

مقام‌های آنکارا بیش از ۱۲هزار و ۸۰۱ مامور پولیس را به اتهام داشتن ارتباط با فتح الله گولن و شبکه‌اش از کار تعلیق کرده‌اند. به نقل از شبکه سی ان ان ترک، اقدام مقام‌های ترکیه در تعلیق ۱۲هزار و۸۰۱ مامور پولیس به اتهام...