تعرفه های گمرکی آمریکا بر واردات کالاهای چینی آغاز شد

تعرفه های گمرکی آمریکا بر واردات کالاهای چینی آغاز شد

دور جدید تعرفه‌های گمرکی آمریکا بر واردات چین به جریان افتاده و هشدار چین در مورد اقدام تلافی‌جویانه را در پی آورده است.   از امروز دولت آمریکا از ۲۷۹ قلم جنس وارداتی از چین به ارزش کلی ۱۶ میلیارد دالر در سال ۲۵ درصد...