برپایی تظاهرات در حاشیه نشست گروه ۲۰

برپایی تظاهرات در حاشیه نشست گروه ۲۰

در حاشیه نشست رهبران بیست کشور صنعتی جهان در شهر هامبورگ آلمان، تظاهرات در پیوند به نکوهش پدیده جهانی‌سازی برگزار شد. پولیس آلمان تلاش کرد کنترل خیابان‌ها را در دست داشته باشد. این در حالی است که رهبران ۲۰ کشور جهان شام...