تظاهرات ضددولتی ونزوئلا ده‌ها بازداشت و مجروح برجای گذاشت

تظاهرات ضددولتی ونزوئلا ده‌ها بازداشت و مجروح برجای گذاشت

به گفته یک گروه حقوق بشر محلی در جریان تظاهرات ضددولتی در شهرهای مختلف ونزوئلا بیش از ۲۰ نفر فقط در یک شهر زخمی و ۳۹ نفر بازداشت شده اند. گزارش ها حاکیست که حداقل سه نفر به ضرب گلوله زخمی شده اند. صدها هزار نفر روز چهارشنبه...