تظاهرات ضددولتی در فلورانس ایتالیا به خشونت کشیده شد

تظاهرات ضددولتی در فلورانس ایتالیا به خشونت کشیده شد

تظاهرات‌کنندگان خشمگین در فلورانس که در مخالفت با برگزاری رفراندوم پیش رو در ایتالیا به خیابان آمده بودند با پولیس این شهر درگیر شدند. ایتالیا به زودی همه‌پرسی در ارتباط با محدود کردن اختیارات سنا و دولت‌های منطقه‌ای...