تظاهرات در سئول علیه رییس‌جمهور این کشور شدت گرفته است

تظاهرات در سئول علیه رییس‌جمهور این کشور شدت گرفته است

تدابیر امنیتی در سئول، پایتخت کره جنوبی در آستانه برپایی تظاهرات علیه پارک گون هه، رییس‌جمهوری این کشور تشدید شده است. تازه‌ترین تظاهرات مخالفان علیه خانم پارک به دنبال مطرح شدن اتهام‌هایی علیه رییس‌جمهوری کره جنوبی...