تظاهرات در حمایت از کردهای ترکیه

تظاهرات در حمایت از کردهای ترکیه

در پی بازداشت رهبران و تعدادی از نمایندگان حزب دموکراتیک خلق ها، طرفداران عمدتا کرد این حزب روز جمعه در چندین شهر ترکیه از جمله استانبول، آنکارا، ازمیر، آنتالیا و دیاربکر، تجمع اعتراضی برپا کردند. پولیس با استفاده از...