تظاهرات در بادغیس به عدم ساخت بزرگراه قیصارلامان وارد چهارمین روز شد

تظاهرات در بادغیس به عدم ساخت بزرگراه قیصارلامان وارد چهارمین روز شد

مظاهره باشندگان بادغیس برای چهارمین روز در واکنش به آنچه که بی توجهی حکومت مرکزی نسبت به اجرای پروژه های زیر بنایی به ویژه بزرگراه این ولایت خوانده می شود، ادامه دارد. صدها تن از باشندگان ولایت بادغیس صبح روز گذشته در...