تظاهرات ارتش بلژیک در اعتراض به افزایش سن بازنشستگی

تظاهرات ارتش بلژیک در اعتراض به افزایش سن بازنشستگی

مرکز شهر بروکسل روز سه شنبه شاهد تظاهرات هزاران نفر از پرسنل ارتش بلژیک بود. نیروهای ارتش روز تعطیل رسمی به مناسبت تولد پادشاه را برای تظاهرات در اعتراض به تغییر قوانین کار در ارتش از جمله افزایش سن بازنشستگی انتخاب...