توافق‌نامه صلح با حزب اسلامی به‌گونه کامل تطبیق می‌شود

توافق‌نامه صلح با حزب اسلامی به‌گونه کامل تطبیق می‌شود

مقام‌ها در قصر سپیدار گفته‌اند که توافق‌نامه حزب اسلامی با حکومت افغانستان به گونه کامل عملی می‌شود. جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرائیه می‌گوید که خواست همگی همین است که تمام موارد توافق‌نامه صلح با حزب اسلامی...