تطبیق برنامه‌های انکشافی نیاز به تامین امنیت دارد

تطبیق برنامه‌های انکشافی نیاز به تامین امنیت دارد

مسئولان در ولسوالی زیرکوه ولایت هرات می‌گویند که تطبیق پروژه‌های زیربنایی و انکشافی ارتباط مستقیم با امنیت در منطقه دارد.   عبدالغنی نوری، ولسوال زیر کوه ولایت هرات گفت که حکومت باید امنیت را در راه اندازی برنامه...