تصویب یک طرح مهم برعلیه عربستان از سوی مجلس نمایندگان آمریکا

تصویب یک طرح مهم برعلیه عربستان از سوی مجلس نمایندگان آمریکا

مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را تصویب کرده است که بر پایه آن قربانیان حملات یازده سپتامبر سال ۲۰۰۱ و بستگان آن‌ها حق خواهند داشت علیه عربستان سعودی شکایت کنند. سنای آمریکا حدود چهار ماه پیش این طرح را تصویب کرده اما دولت...