تصویب قانون ضد مشروبات الکلی در عراق

تصویب قانون ضد مشروبات الکلی در عراق

نمایندگان پارلمان عراق در اقدامی به ممنوعیت فروش، واردات و تولید مشروبات الکلی رأی داده‌اند. حامیان این اقدام می‌گویند که دسترسی آزادانه و راحت به مشروبات الکلی مغایر "عرف اسلامی" و در تضاد با قانون اساسی این کشور...