تصمیم تازۀ گوگل و فیس‌بوک

تصمیم تازۀ گوگل و فیس‌بوک

فیس‌بوک و گوگل که به عنوان بزرگ‌ترین سایت‌های پخش نوارهای ویدیویی در فضای مجازی هستند، اعلام کردند، یک ابزاری را بکار گرفته‌اند که از نشر و پخش مواضع افراط‌گرایانه در فضای مجازی جلوگیری می‌کند. این تصمیم گوگل و...