تصامیم جدید عطا محمد نور در قبال حکومت به‌زودی اعلام می‌شود

تصامیم جدید عطا محمد نور در قبال حکومت به‌زودی اعلام می‌شود

عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ می‌گوید، برای مثبت شدن عملکرد حکومت وحدت ملی با متحدین خود مشورت می‌کند که تا دو ساله شدن این حکومت، چه تصمیم در برابر آن اتخاذ کنند. آقای نور گفته است، به‌زودی به کابل خواهد رفت و در آنجا...