تا هنوز تشکیلات اداری ولسوالی های زیر کوه و پشت کوه تکمیل نشده است

تا هنوز تشکیلات اداری ولسوالی های زیر کوه و پشت کوه تکمیل نشده است

بیش از یک سال می شود که ولسوالی شیدند ولایت هرات به ۵ ولسوالی دیگر به شمول شیندند، تقسیم شد.   اما تاکنون تشکیلات اداری شماری از ولسوالی های تازه ایجاد شده تکمیل نشده است. ولسوالی های پشت کوه، زیرکوه، زاول و کوه زور،...