تشویق شهروندان هرات برای اشتراک در روند انتخابات

تشویق شهروندان هرات برای اشتراک در روند انتخابات

شماری از فعالان مدنی و اساتید دانشگاه هرات به هدف ترغیب و تشویق مردم برای شرکت در پروسه انتخابات،  یک حرکت دسته جمعی را راه اندازی کرده اند.   آنان به هدف تشویق ساکنان هرات از بهر اشتراک در روند ثبت نام رای دهندگان، این...